Түдгэлзүүлсэн платформ систем нь барилгын засвар, барилгын талбайд эсвэл үйлдвэрлэлийн орчинд өндөр түр зуурын нэвтрэх боломжийг олгодог. Манай бүтээгдэхүүн угсрахад маш хялбар байдаг модулийг түр түдгэлзүүлсэн платформ системийг санал болгодог.

Шийдэл